•  
 • Dansk G

  Formålet med danskundervisningen er at styrke din oplevelse af sproget som en kilde til personlig og kulturel udvikling. Du skal i arbejdet med faget opnå viden om og færdigheder i at bruge sproget alsidigt og personligt, nuanceret, korrekt og eksperimenterende i samspil med andre.

  Du skal blive bedre til at formulere dig bevidst i tale og skrift og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og personlig tilegnelse. Undervisningen skal med udviklingen af danskfaglige kompetencer bidrage til at styrke din evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og teksterne og forstå indhold og nuancer.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt

  - tage stilling og argumentere for et synspunkt

  - vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituationen og genre

  - læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed

  - finde genretræk og beskrive og karakterisere teksters indhold og form

  - anvende skriftsproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle