•  
 • Dansk D

  Formålet med danskundervisningen er at styrke din oplevelse af sproget som en kilde til personlig og kulturel udvikling. Du skal i arbejdet med faget opnå viden om og færdigheder i at bruge sproget alsidigt og personligt, nuanceret, korrekt og eksperimenterende i samspil med andre.

  Du skal blive bedre til at formulere dig bevidst i tale og skrift og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og personlig tilegnelse. Undervisningen skal med udviklingen af danskfaglige kompetencer bidrage til at styrke din evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og teksterne og forstå indhold og nuancer.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - udtrykke dig præcist og varieret og tilpasset kommunikationssituationen

  - at læse hurtigt og sikkert med kendskab til forskellige læsestrategier

  - anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt normer for retskrivning og grammatik

  -arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst

  -læse og opleve ældre og nyere litteratur og anskue teksterne i et historisk og kulturelt perspektiv

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle