•  
 • Matematik B

  Faget udstyrer dig med nyttige færdigheder i dagligdagen og i samfundet samt træner din logiske tænkning. Faget giver adgang til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab.

  Du lærer f.eks. at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter.

  Matematik B bygger videre på Matematik C, men der lægges mere vægt på matematisk tankegang, herunder bevisteknik.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - Bogstavregning, sandsynlighedsregning og andengradsligninger

  - Trigonometri og funktioner

  - Eksponential- og logaritmefunktioner

  - Differentialregning

  - Regression, vækst og monotoniforhold

  - Integralregning og statistik

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.