•  
 • Matematik A

  Du bliver stillet overfor en række problemer, som umiddelbart ikke er af matematisk karakter, som du løser ved matematisk tilgang. Abstraktions-niveauet er højt, og bevisførelse er en stor del af faget.

  Du skal arbejde med matematiske it-programmer og it-værktøjer som CAS.

  Målet med kurset er, at gøre dig i stand til at vurdere løsninger og ræsonnementer uden for matematikkens verden, og gøre dig i stand til at følge en af de videregående uddannelser, hvor matematik spiller en central rolle.

   
 •  
 •  
 • Du lærer

  - Funktionsanalyse

  - Vektorer og analytisk geometri

  - Differential-ligninger

  - Vektorer i rummet og rumgeometri

  - Statistik og sandsynlighedsteori

  - Principielle egenskaber ved matematiske modeller

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.