•  
 • Dansk A

  Danskfaget er stort og omfattende, fordi det som det eneste på HF afsluttes med eksamen på A-niveau uden eksamen i C eller B niveau undervejs. Vi starter på niveau svarende til folkeskolens afgangsprøve.

  Gennem tekstanalyse og tekstproduktion udvikler du en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation og medier. Du lærer mundtlig og skriftlig fremstilling samt får viden om skønlitteratur og kommunikation i moderne medier.

  Pensum er i alt ca. 2000 sider med teori, baggrundsstof samt kortere eller længere tekster, du skal analysere, herunder 5 værker.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - Analysere, fortolke og perspektivere

  - Formidle din viden

  - Kendskab til dansk litteraturhistorie

  - Medie

  - Sprog

  - At gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.