•  
 • Psykologi C

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

  Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter og får kompetence til at forholde dig kritisk til psykologiske undersøgelser og teorier.

  Du lærer at gøre rede for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - Socialpsykologi

  - Gruppetyper, gruppetænkning, roller m.m

  - Udviklingspsykologi, menneskets udvikling i et livslangt perspektiv

  - Kognition og læring - intelligens, hukommelse og perception

  - Personlighed, identitet, ungdom, stress og coping

  - Kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.