•  
 • Samfundsfag D

  Formålet med undervisningen er at fremme din lyst og evne til at kunne navigere i demokratiet, orientere dig og deltage i den offentlige debat. Undervisningen skal bidrage til, at du forstår dig selv og andre som en del af samfundet, som du både påvirkes af og påvirker, og at du forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

  Du skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker dine forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger

  - arbejdsmarkedets organisering og virkemåde

  - velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer

  - grundlæggende økonomiske sammenhænge

  - at redegøre for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder at forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle