•  
 • Matematik G

  I avu-matematik arbejder du med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling.

  Avu-matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på talfærdighed og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til at løse almene matematiske problemstillinger.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - opstille, løse og vurdere enkle matematiske problemstillinger fra hverdagslivet

  - analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende simple modeller samt udføre aktiv modelbygning, der gengiver træk fra hverdagslivet

  - udtænke, følge og vurdere enkle matematiske ræsonnementer

  - afkode, oversætte, behandle og betjene sig af enkle symbolholdige udsagn og udtryk herunder simple formler

  - sætte sig ind i og fortolke ikke komplicerede matematikholdige udsagn og kunne udtrykke sig skriftligt, mundtligt og visuelt om matematikholdige anliggender.

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle