•  
 • Matematik D

  I avu-matematik arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling.

  Avu-matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på talfærdighed og overvejelser samt omfatter en lang række metoder til at løse almene matematiske problemstillinger.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - opstille, løse og vurdere mere komplicerede matematiske problemstillinger fra hverdagslivet og samfundslivet

  - analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende modeller samt udføre aktiv modelbygning, der gengiver træk fra hverdagslivet

  - udtænke, følge og vurdere lidt mere komplicerede matematiske overvejelser

  - afkode, oversætte, behandle og betjene sig af lidt mere komplicerede symbolholdige udsagn og udtryk, herunder simple formler

  - sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn og kunne udtrykke sig skriftligt, mundtligt og visuelt med en vis faglig præcision om matematikholdige anliggender

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle