•  
 • Engelsk G

  Formålet med undervisningen er, at du bliver bedre til at kunne forstå talt og skrevet engelsk og til at kunne udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Du får også indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Undervisningen i fagets forskellige områder bidrager til at udvikle din sproglige og kulturelle viden og bevidsthed samt din almene læringskompetence.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - at læse og forstå tekster i et dagligdags sprog

  - at tale i et enkelt og forståeligt sprog

  - at skrive korte, enkle tekster om dagligdags emner

  - at præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog

  - kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande

  - centrale dele af engelsk grammatik

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle