•  
 • Engelsk D

  Formålet med undervisningen er, at du bliver bedre til at forstå talt og skrevet engelsk og til selv at tale og skrive engelsk. Du får indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og vil også arbejde med grundlæggende tekstanalyse af forskellige teksttyper.

  Undervisningen i fagets forskellige områder bidrager til at udvikle din sproglige og kulturelle viden og bevidsthed samt din almene læringskompetence.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - at anvende den centrale, engelsk grammatik

  - at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog

  - at læse forskellige typer tekster på engelsk, fx fiktion og sagprosa

  - at bruge tekstanalytiske grundbegreber, så du kan analysere og perspektivere emner i de læste tekster og film

  - at anvende en grundviden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande

  - at lave mundtlige præsentationer med et relevant ordforråd på engelsk.

  Flexundervisning på AVU  er en kombination af netundervisning og skemalagt undervisning på Campus Vejle