• Engelsk B

  Du får kendskab til at læse og skrive det engelske sprog. Samtidig får du viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

  At kunne tale og skrive engelsk er vigtigt, derfor får du træning i at forstår og anvende engelsk, så du kan bruge sproget til at orientere dig og agere i den globaliserede verden.

  Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

 •  
 • Du lærer

  - Forstå og formulere dig selvstændigt på flydende engelsk

  - Blive sproglig og grammatisk bevidst om brugen af engelsk

  - Redegøre for, analysere og fortolke indhold i forskellige typer engelske tekster

  - Formulere dine synspunkter og argumentere

  - Analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof

  - Bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.