•  
 • Matematik C

  Du trænes i at bruge matematikken på andre fagområder. Matematik spiller en meget vigtig rolle i mange erhverv, som f.eks. økonomi, medicin, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Matematik er samtidig en vigtig del af en normal hverdag - måske uden du tænker ret meget over det.

  Du vil blive stillet overfor en række problemer, som umiddelbart ikke er af matematisk karakter, men som kan løses ved en matematisk tilgang. Formålet med kurset er, at gøre dig i stand til at anvende og kommunikere om matematik i sammenhænge, der vedrøre dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Desuden skal du kende til sider af matematikkens sammenhæng til kultur, videnskab og teknologi

   
 •  
 •  
 • Du lærer

  - Grundlæggende matematik

  - Forskellige vækstmodeller

  - Rentesregning

  - Grundlæggende trigonometri

  - Deskriptiv statistik

  - Behandle talmateriale statistisk

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.