• Engelsk C

  At kunne tale og skrive engelsk er vigtigt, derfor får du træning i at forstår og anvende engelsk, så du kan bruge sproget til at orientere dig og agere i den globaliserede verden.

  Du vil komme til at arbejde med tekster, der vil give dig viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer. 

  Du får træning i at anvende opslagsværker og øvrige hjælpemidler samt viden om det engelske sprogs grundlæggende grammatik, stavemåde og tegnsætning. Du får et ordforråd, så du kan deltage i en samtale på engelsk.

   
 •  
 •  
 • Du lærer

  - At forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner

  - At læse engelske tekster forståeligt op

  - At give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk

  - At kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster

  - At formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk

  - At gennemgå forskellige typer af nyere litterære tekster og mediestof herunder film

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.