•  
 • Samfundsfag B

  Med faget får du viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og dynamikken som har indflydelse på udviklingen i et moderne samfund. Via anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner får du kompetencer, samt evne til, at tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger.

  Udgangspunktet for undervisningen er aktuelle danske og internationale forhold belyst gennem avisartikler o. lign og vil berøre fagets 3 hovedområder: politik, sociologi og økonomi.

 •  
 • Du lærer

  - Identitetsdannelse og socialisering i forskellige lande

  - Massemedier og politiske meningsdannelse

  - Politiske grundholdninger

  - Demokratiopfattelse og betydning af retssystemet

  - Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

  - EU og globaliseringens betydning for Danmark

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.