• Engelsk A

  Du opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, sådan at du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden.

  Samtidig får du viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

  Derudover udvikles din generelle studiekompetence.

 •  
 • Du lærer

  - forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk

  - beherske et varieret ordforråd og deltage ubesværet i en samtale på engelsk

  - give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling

  - gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i engelsksprogede tekster

  - analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper

  - perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt og samfundsmæssigt

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.