•  
 • Kemi C

  Hvis du nogensinde har undret dig over hvorfor en ballon med helium flyver til vejrs, hvad der er i hårfarveprodukter, eller hvorfor olie lægger sig som en hinde på en vandpyt, så vil kemi faget forklare mange af de ting du oplever i din hverdag. Du kommer i kemi faget til at arbejde med at alt stof er opbygget af atomer, og få en forståelse for forskellige stoffers opbygning, egenskaber og anvendelse i dagligdagen, industrien og stoffers miljøpåvirkninger.

  Laboratoriekursus

  Der er et obligatorisk 15 timers laboratoriekursus, som finder sted i Vejle. Vi har  laboratoriekurser både forår og efterår. De afvikles som regel i en weekend og det er en forudsætning at man har deltaget i alle 15 timer for at gå til eksamen.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - Atomets opbygning og det periodiske system

  - Udvalgte uorganiske og organiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og blandbarhed

  - Kemiske reaktioner og afstemning af reaktioner

  - Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer under anvendelse af masse, molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration

  - Syre-base reaktioner og pH-begrebet

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.