•  
 • Historie B

  Du beskæftiger dig med såvel Danmarks, Europas og Verdens historie. Nogle forløb vil være organiseret som en oversigt med nedslag i forskellige perioder, andre forløb vil være opbygget over et tema eller et mere snævert område.

  I forløbene vil der være indarbejdet forskellige vinkler på stoffet som styreformer, demokrati, kultur og kulturmøder. Du beskæftiger dig med historie både på individ og overordnet plan samt på et samfundsmæssigt niveau.

  Der vil være fokus på konflikter, der er nationale og internationale, ideologiske forskelle og kampe igennem især det 20. århundrede, men naturligvis også samarbejde på tværs af nationer.

 •  
 •  
 • Du lærer

  - Kildekritik

  - Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie

  - Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

  - Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

  - Anvende din historiske viden på nutidige porblemstillinger

  Flexundervisning er en kombination af netundervisning og individuel tilrettelagt undervisning 2 gange om ugen på Campus Vejle.