AVU 9. og 10. klasse

Net-undervisning er for dig, der ikke har mulighed for at følge den skemalagte undervisning på VUC eller hellere vil arbejde selvstændigt med faget. Når du tilmelder dig net-undervisning, har du også mulighed for at møde din lærer i studieværkstedet, men der er ikke krav om, at du skal møde frem til timerne - du er studieaktiv, når du afleverer opgaverne efter planen og har elektronisk kontakt med din lærer. Det er dog et krav, at du møder op på VUC Vejle i forbindelse med tilmeldingen og i forbindelse med skriftlige og mundtlige prøver.

Undervisningsmaterialerne vil være tilgængelige elektronisk, og når undervisningen begynder, vil du blive kontaktet af læreren, der vil give dig alle nødvendige praktiske informationer om adgangskoder, aflevering af opgaver mv.

 

Fagoversigt