HF - gymnasial niveau

På flexundervisning kan du følge en række enkeltfag på gymnasialt niveau. Vi tilbyder fag på A, B og C niveau. Forløbene tilrettelægges af dig og din lærer. Du kan vælge fag, så du på sigt har taget en hel gymnasial uddannelse. Du kan også bruge fagene til at supplere din eksisterende uddannelse.

Undervisning på flexfag 

Vi tilbyder undervisning til alle kursister som har HF-flexfag. Du får personlig hjælp og vejledning til dit fags faglige indhold og gode råd til opgaveløsning.

Vi tilbyder dig undervisning hver mandag og onsdag fra kl. 14-17 på Campus Vejle. Undervisningen foregår i lokale M128. Lokalet er lige overfor VUC Informationen.

 

Fagoversigt